Czym się zajmujemy?

Ochroną danych osobowych oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zajmujemy się od przeszło dekady.  Doświadczenie zdobywaliśmy na mocno regulowanym rynku kapitałowym, współpracując z takimi podmiotami jak Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Współtworzyliśmy kodeksy dobrych praktyk, projektowaliśmy i wdrażaliśmy modele analityczne, a także nadzorowaliśmy procesy RODO i AML/CTF.

RODO

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

AML/CTF

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Close Menu