Ochrona danych osobowych

Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej działalności. Każdy Administrator oraz każdy Podmiot Przetwarzający mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo oraz przejrzystość przetwarzania danych osobowych.

Nasze usługi:​

Outsourcing funkcji

Powierzając nam obowiązki Inspektora Ochrony Danych uzyskacie Państwo dostęp do wiedzy i kompetencji doświadczonego zespołu ekspertów dziedzinowych specjalizujących się  w ochronie danych osobowych, bezpieczeństwie informacji, zarządzaniu procesami oraz  audytach zgodności.

Wsparcie merytoryczne

Wybierając usługę wsparcia merytorycznego dla Inspektora Ochrony Danych, uzyskujecie Państwo efekt synergii w obszarze kompetencji. Nasi eksperci dziedzinowi będą do Państwa dyspozycji na każdym etapie procesu zarządzania ochroną danych osobowych.

Rekrutacja

Korzystając z usługi wsparcia w procesie rekrutacji uzyskacie Państwo racjonalne zapewnienie, że wybrany przez Państwa kandydat będzie posiadał odpowiedni poziom wiedzy fachowej oraz, że będzie on współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w ramach Państwa organizacji.

Wdrożenie

Zbudujemy zespół wdrożeniowy w strukturach Państwa firmy. Zapewnimy coaching zespołu na każdym etapie projektu. Wspólne zaprojektujemy i wdrożymy procesy i dokumentację RODO.

Dokumentacja

Dostarczymy Państwu pełną dokumentację systemu ochrony danych osobowych do samodzielnego wdrożenia w Państwa organizacji.

Dokument ad hoc

Przygotujemy dla Państwa wybrane dokumenty, które uzupełnią dokumentację systemu ochrony danych osobowych wdrożoną w Państwa organizacji.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka stanowi fundament skutecznego systemu zarządzania ochroną danych osobowych. Nasi eksperci, wspólnie z Państwem,  ustanowią metodykę oraz przeprowadzą ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, o którym mowa w art. 35 ust. 1 RODO, oraz udzielą Państwu wsparcia w projektowaniu środków technicznych i organizacyjnych mających zaradzić temu ryzyku.

Szkolenie dedykowane

Człowiek jest najsłabszym ogniwem w systemach bezpieczeństwa organizacji. Projektujemy i realizujemy szkolenia oraz programy szkoleń dedykowanych. Nasze szkolenia powstają w oparciu o zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych wdrożone u Klienta, dzięki temu są  maksymalnie użyteczne dla ich odbiorców i stanowią wartość dodaną dla całej organizacji. 

Audyt Administratora

Audyt systemu ochrony danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zobowiązuje administratora do regularnych przeglądów i aktualizacji środków organizacyjnych i technicznych w tym wdrożonych procesów i polityk przetwarzania danych. Audyt realizowany przez naszych specjalistów pozwoli określić stopień zgodności Państwa organizacji z wymaganiami rozporządzenia.

Audyt Podmiotu Przetwarzającego

Ocena dostawcy

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.  Nasi specjaliści dokonają oceny dostawców, którym powierzyli Państwo przetwarzanie danych osobowych.

Close Menu